Kernwaarden

De kernwaarden vormen het karakter en de cultuur van de Zorgboulevard. Ze zijn bepalend en richtinggevend voor de manier waarop we ons werk doen en met elkaar omgaan.

  • Wij nemen de totale persoon in zijn/haar omgeving in beschouwing. Als iemand wordt opgenomen in een ziekenhuis, heeft het ook vaak gevolgen voor thuis. Ook daar kijken we naar en ook daar proberen we te helpen. Dat geeft voor patiënten en familie minder zorgen en draagt bij aan een sneller herstel.
  • Wij willen het echt goed doen. Wij willen echt resultaat behalen. Zodat na het herstel de situatie blijvend beter is.
  • Wij geven vrijheid en verantwoordelijkheid. Op de Zorgboulevard hebben patiënten, familie maar ook medewerkers heel veel vrijheid om zelfstandig te handelen. Betere zorg krijg je niet door meer regeltjes. Maar bij die vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. Mensen wensen die vrijheid.
  • Wij zijn gelijkwaardig en begrijpelijk. We spreken begrijpelijke taal en rekenen af met het oude beeld dat wij u vertellen wat goed is voor u.
  • Wij zijn vertrouwd en gastvrij. U als bezoeker van de Zorgboulevard voelt zich op uw gemak en welkom. Altijd.
  • Wij creëren een veilige omgeving en zijn betrouwbaar. Een veilige omgeving om je verhaal te kunnen vertellen. Een veilige plek om te kunnen verblijven. Een plek waar je je beschermd voelt. Dat gevoel wordt versterkt doordat we op de Zorgboulevard doen wat we zeggen.