Vereniging Zorgboulevard

De Zorgboulevard is een uniek en innovatief concept. Op de Zorgboulevard zijn meer dan 25 verschillende organisaties gevestigd, die allemaal voor u klaar staan. Op de Zorgboulevard willen wij echter meer zijn dan alleen een verzameling (zorg) organisaties. Samen willen wij meer zijn dan de som der delen en nauw samenwerken om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom hebben partijen op de Zorgboulevard de handen ineengeslagen in de Vereniging Zorgboulevard.

De Vereniging Zorgboulevard stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de partijen op de Zorgboulevard en geeft uitvoering aan de missie en visie van de Zorgboulevard. De Vereniging doet dit door het organiseren van onder ander thematische werkconferenties en inhoudelijke bijeenkomsten met betrokken professionals en organisaties van zowel op de Zorgboulevard, als van uit het netwerk in de wijken om de Zorgboulevard. Op deze wijze leren de professionals en organisaties elkaar (nog beter) kennen, zodat de onderlinge samenwerking om optimale zorg te bieden verbetert. Als klant merkt u dit doordat u snel wordt doorverwezen en de zorg van de verschillende partners goed op elkaar en uw vraag is afgestemd. Voorbeelden van deze bijeenkomsten zijn de werkconferenties over tienermoeders, overgewicht en kwetsbare ouderen.

Verder is de Vereniging Zorgboulevard het aanspreekpunt voor externe partijen die meer informatie willen over de Zorgboulevard. Zo verzorgt de Vereniging onder andere rondleidingen voor geinteresseerde groepen.

Bent u een professional met een goed idee voor onderlinge samenwerking, maar weet u niet goed wie u hier over kan benaderen? Ook dan kunt u contact opnemen met de Vereniging Zorgboulevard.

Voor vragen, opmerkingen, tips en aanvragen voor rondleidingen kunt u contact opnemen met de Projectsecretaris van de Vereniging Zorgboulevard door te mailen naar info@opdezorgboulevard.nl.