Samenwerking Gemeente Rotterdam

Bestuursopdracht Zorgboulevard

De Zorgboulevard geeft een grote impuls aan de gezondheid van de bewoners van Rotterdam Zuid. Omdat de Zorgboulevard compleet is en alle facetten omvat: van preventie tot en met nazorg, en alles wat zich daar tussenin bevindt. Met de Zorgboulevard is Rotterdam Zuid een toegankelijk, nieuw en innovatief zorgcentrum rijker. Om stadsdeel Zuid zo optimaal mogelijk te laten profiteren van de mogelijkheden die de Zorgboulevard met zich meebrengt, is in 2008 in samenwerking met de Gemeente en de partijen op de Zorgboulevard, de Bestuursopdracht Zorgboulevard opgesteld. In deze bestuursopdracht is een viertal speerpunten geformuleerd waar de betrokken partijen (in een publiek-private samenwerking) met elkaar de schouders onder hebben gezet:

  1. De versterking van het zorgprofiel van Rotterdam Zuid, om Zuid gezonder te maken.
  2. Arbeidsmarkt en scholing, waardoor studenten en werknemers op Zuid optimaal gebruik kunnen maken van de arbeids- en leermogelijkheden die de Zorgboulevard biedt.
  3. Het bevorderen van de economische spin-off zodat ondernemers op Zuid kunnen profiteren van de bedrijvigheid op de Zorgboulevard.
  4. Veel aandacht voor de fysieke ruimte op en rond de Zorgboulevard. Immers, mensen komen hier dag en nacht, dus is een veilig, overzichtelijk en goed toegankelijk gebied een must.

In maart 2011 is de bestuursopdracht afgerond. Echter, een aantal gerichte activiteiten om Zuid optimaal te laten profiteren van de Zorgboulevard, loopt nog steeds door.

Logo gemeente Rotterdam

Logo deelgemeente IJsselmonde