Historie

De historie van de Zorgboulevard

Van idee tot uitwerking kan soms aardig wat tijd in beslag nemen. Tijd, die nodig is om alles perfect voor te bereiden, uit te werken én gestalte te geven. Bij een project als de Zorgboulevard niet meer dan logisch, gezien de omvang, de wensen, de eisen en de ambitie. En dan gaat het niet alleen om het neerzetten van alle gebouwen en voorzieningen, maar ook om de meerwaarde die je dit alles wilt meegeven voor de stad, de omgeving en haar inwoners. Voor nu en voor de toekomst. Zo zijn de eerste ideeën voor een Zorgboulevard in Rotterdam al in 1998 ontstaan. Gezien het complexe geheel waren er veel verschillende partijen die betrokken waren bij de ontwikkeling en uitwerking van het concept. Een uniek concept in Nederland. Dit heeft totaal 13 jaar in beslag genomen. Maar, zoals men dat zegt in Rotterdam: ‘Dan héb je ook wat…’

Ruimte voor ontwikkeling

Het Clara- en het Zuiderziekenhuis in Rotterdam waren samengevoegd, en de vraag was op welke plek het nieuwe ziekenhuis zou kunnen worden gerealiseerd. De Gemeente Rotterdam kwam met de oplossing; een nieuwbouwlocatie bij Station Lombardijen. Die locatie bood perspectief omdat hij groter was dan nodig voor alleen een nieuw ziekenhuis. En, de locatie kon wat betreft bereikbaarheid betreft niet beter. Zo werd het idee geboren om een complete Zorgboulevard op te zetten. Want, ruimte is een schaars goed in de grote stad, en hier kregen we, letterlijk, alle ruimte. Die hebben we goed benut. In januari 2000 vond de fusie van de twee ziekenhuizen plaats: het Medisch Centrum Rijnmond Zuid (MCRZ) was een feit. In juni 2006 zijn we gestart met de bouw van het nieuwe MCRZ-Ziekenhuis naast station Lombardijen. Echter, in september 2008 is de naam MCRZ veranderd in Maasstad Ziekenhuis.