Optimale ondersteuning bij kanker

Kanker is een veel voorkomende ziekte met grote impact op het leven van een patient en de naasten. Op de Zorgboulevard bieden wij alle mogelijke vormen van zorg voor patienten met kanker en hun naasten. Van screening en voorlichting door Stichting Bevolkingsonderzoek, tot topklinische behandeling in het Maasstad Ziekenhuis, tot alle mogelijke vormen van ondersteuning en begeleiding in het OOK Centrum.

Activiteiten

Regelmatig organiseren deze organisaties samen activiteiten en informatiebijeenkomsten rond het thema kanker. Onder andere verwenmiddagen voor (ex)patienten, bijeenkomsten voor naasten en workshops ‘look good, feel better’ worden regelmatig georganiseerd. Kijk voor een overzicht van de geplande activiteiten op de activiteitenagenda van Stichting OOK of neem contact met hen op.