Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. De Vereniging Zorgboulevard Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De Vereniging Zorgboulevard Rotterdam behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.opdezorgboulevard.nl van kracht.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De Vereniging Zorgboulevard Rotterdam heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite www.opdezorgboulevard.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. © Vereniging Zorgboulevard Rotterdam 2017. Voor overname van informatie van de internetsite www.opdezorgboulevard.nl moet u contact opnemen met de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam, info@opdezorgboulevard.nl.

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw reactie. Zij worden niet aan derden verstrekt.

De website van De Vereniging Zorgboulevard Rotterdam bevat geen patiënt- of privacygevoelige gegevens, noch is via de website toegang te verkrijgen tot patiënt- of privacygevoelige gegevens.

Surfgedrag
De website van de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam meet geen surfgedrag van de bezoekers.

Youtube video’s
De Vereniging Zorgboulevard Rotterdam maakt gebruik van ‘embedded’ Youtube video’s. Deze video’s kunnen een cookie aanmaken wanneer de video wordt afgespeeld. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina´s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij het afspelen van een video kan Youtube / Google d.m.v. een cookie informatie verzamelen over het kijkgedrag van de bezoeker. Deze informatie kan gebruikt voor advertentiedoeleinden.