Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.opdezorgboulevard.nl. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam. De Vereniging Zorgboulevard Rotterdam is daarvoor niet aansprakelijk.

Copyright


Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite www.opdezorgboulevard.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. © Vereniging Zorgboulevard Rotterdam 2018. Voor overname van informatie van de internetsite www.opdezorgboulevard.nl moet u contact opnemen met de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam, info@opdezorgboulevard.nl.

Links

De sites waarnaar vanuit www.opdezorgboulevard.nl wordt gelinkt, worden door de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. De Vereniging Zorgboulevard Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Vereniging Zorgboulevard Rotterdam behoudt zich het recht voor om iedere link of een programma op enig moment te beëindigen.

Medisch advies

Deze site geeft geen bindend medisch advies. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts of specialist. De informatie op deze site vervangt niet de informatie die door de arts of verpleegkundige aan u is verstrekt.

Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen geen rechten ontleend worden. De vermelde tijden zijn een indicatie van de gemiddelde wachttijden per specialisme. De wachttijd voor een specifiek specialisme kan afwijken van dit gemiddelde.

Ook als uw voorkeur uitgaat naar een bepaalde specialist kan dit betekenen dat de wachttijd langer is. Uw behandelend specialist of de afdeling Opname kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd.

Youtube

De Youtube video’s op deze website worden niet ‘embedded’ aangeboden, maar via een externe link die u doorverwijst naar de website van Youtube. Hierdoor slaat deze website geen (Youtube/Google) cookies op en verzameld het ook geen surfgedrag op dat door Google gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld advertentiedoeleinden.

Veiligheid

Veiligheid van onze systemen is erg belangrijk. Bij IT-gerelateerde beveiligingsincidenten kunt u terecht bij ons ‘Computer Emergency Response Team’ (CERT).

Vindt u een zwakke plek in onze website of andere systemen? Wij stellen het erg op prijs dat u dit bij ons meldt. Hoe we hierbij kunnen samenwerken leest u in onze Responsible Disclosure.

Zowel een incident als een gevonden zwakke plek kunt u hier melden.