Sprink

Snel en effectief: Sprink

In Nederland schakelt 4 op de 10 mensen gedurende hun leven hulp in voor psychische problemen. Zij zetten de stap om actief aan de slag te gaan met hun klachten. Sprink biedt ondersteuning wanneer iemand psychische problemen ervaart en hier zelf niet meer uitkomt.

Wij bieden korte behandelingen die ervoor zorgen dat iemand zelf actief aan oplossingen werkt. De behandelingen zijn er voor mensen die last ervaren van:

  • Angst- en/of paniek
  • Wisselende stemmingen
  • ADHD
  • Somberheid of depressie
  • Alcohol-, medicatie-, of middelenproblemen

Sprink biedt ondersteuning op maat: in de directe omgeving, online of telefonisch. Wat het beste uitkomt.

De juiste zorg dichtbij

Een ander belangrijk onderdeel van Sprink vormt de ondersteuning die Sprink biedt aan verwijzers. Verwijzers hebben een sterke regierol in het GGZ-veld. Sprink ondersteunt hier graag bij. Zo biedt Sprink o.a. zorgprofessionals
die in de praktijk kunnen ondersteunen, e-health programma’s en de mogelijkheid tot consultatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanager,
tel. 06-53850786.