Poli-Apotheek

Na een polikliniekbezoek bij uw arts, of na een ziekenhuisopname, kunt u direct bij Maasstad Ziekenhuis Poli-Apotheek terecht voor het verkrijgen van uw medicijnen op recept. Het voordeel hiervan voor u is dat deze apotheek in het Maasstad Ziekenhuis gevestigd is. Door de nauwe samenwerking met artsen en andere professionals in het ziekenhuis en met de ziekenhuis-apotheek is een snelle levering van specialistische geneesmiddelen mogelijk. Daarbij beschikken de medewerkers van de apotheek over specifieke geneesmiddelenkennis ten behoeve van speciale patiëntengroepen die in het Maasstad Ziekenhuis onder behandeling zijn. Bijkomend voordeel is het directe contact tussen Maasstad Ziekenhuis Poli-Apotheek en de artsen in het ziekenhuis bij vragen over uw geneesmiddelen.