Huisartsenposten Rijnmond

Wie de Huisartsenpost belt, krijgt een goed opgeleide assistente aan de lijn. De assistente vraagt naar uw gegevens en uw klachten. Zij is opgeleid om af te wegen welke hulp het best geboden kan worden. Vaak kan zij u al telefonisch advies geven. Indien nodig, overlegt zij met één van de huisartsen, of verbindt zij u door met een huisarts. Zonodig wordt met u een afspraak gemaakt op de post. Op de Huisartsenpost beschikt de huisarts over assistentie en een goed uitgeruste spreekkamer zodat alle noodzakelijke hulp snel geboden kan worden.

U kunt bij de huisenartsenpost terecht tijdens de avond, nacht en weekenden