Aafje Thuiszorgwinkel

Bij de Aafje Thuiszorgwinkel locatie Zorgboulevard kunt u terecht voor gratis uitleen, verhuur en verkoop van een groot scala aan hulpmiddelen en wellness artikelen. De praktijk wijst uit dat veel mensen in een bepaalde fase van hun leven voor kortere of langere tijd afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Dit kan zijn door fysieke beperkingen, door ouderdom, blessures of zwangerschap. Aafje Thuiszorgwinkel biedt de middelen om het leven zo prettig mogelijk te maken.

Gratis bloeddrukmetingen

De Aafje Thuiszorgwinkel biedt elke eerste woensdag van de maand gratis bloeddrukmetingen aan tussen 10.00 en 15.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig; u kan gewoon binnenlopen. De bloeddruk wordt gemeten met een automatische bloeddrukmeter. Na de meting staan de medewerkers klaar om vragen te beantwoorden en tips te geven.

Regelmatige bloeddrukcontroles zijn belangrijk, omdat een hoge bloeddruk een risico kan vormen voor de gezondheid van hart en nieren. Bloeddruk is een maat voor de druk die het bloed op de vaatwanden uitoefent als het door de bloedvaten wordt gepompt. De bloeddruk varieert van moment tot moment. Sport en beweging, stress en emoties kunnen de bloeddruk tijdelijk laten stijgen. Zo’n tijdelijke stijging is heel normaal, het is niet hetzelfde als een verhoogde bloeddruk.

Bij de Aafje Thuiszorgwinkel zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om ook regelmatig zélf de gezondheid te checken, zoals een bloeddruk- of vetmeter. De medewerkers geven graag deskundig advies.