Terrein Zorgboulevard bij het Maasstad Ziekenhuis per 15 april 2019 rookvrij

De organisaties gevestigd aan de Zorgboulevard hebben unaniem besloten om met ingang van 15 april 2019 het terrein van de Zorgboulevard tot rookvrij gebied te verklaren. Wietske Vrijland, voorzitter Vereniging Zorgboulevard: “Het Maasstad Ziekenhuis is al jaren rookvrij. Met de komst van een rookvrij buitenterrein, bieden de gezamenlijke partners van de Zorgboulevard ook daar een gezonde, rookvrije leefomgeving voor hun patiënten, bezoekers en medewerkers.”

Logisch besluit
Rondom steeds meer zorgorganisaties mag niet meer gerookt worden. Wietske Vrijland: “Een logisch besluit, omdat we de ernstige gevolgen van (mee)roken dagelijks tegenkomen in de praktijk. Bovendien willen we voorkomen dat patiënten en bezoekers hinder ondervinden van rokers voor de hoofdingang van het ziekenhuis en overige instanties gevestigd op de Zorgboulevard. Ook de kinderraad van het Maasstad Ziekenhuis heeft gepleit voor een rookvrij buitenterrein.”

Gezonde leef- en werkomgeving
De abri’s, rooktegels en asbakken zullen de komende periode verdwijnen. Met borden wordt duidelijk gemarkeerd waar de rookvrije zone begint en eindigt. Patiënten, bezoekers en medewerkers van de organisaties aan de Zorgboulevard die toch willen roken, kunnen dit doen buiten de rookvrije zone. Iedereen die wil stoppen met roken helpen we graag, hiervoor kunt u terecht bij de speciale ‘Stoppen met roken polikliniek’ van het Maasstad Ziekenhuis. Zowel patiënten als medewerkers kunnen met een verwijzing van de huisarts terecht voor een afspraak.

Namens de deelnemende partijen van de Zorgboulevard:
Maasstad Ziekenhuis, Aafje, Antes, Kraamzorg Rotterdam, Huisartsenposten Rijnmond, Bevolkingsonderzoek Zuid-West, Hogeschool Rotterdam, Stichting OOK.