Eén loket voor spoed door intensieve samenwerking Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp

Afb: Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis en Heidi van den Brink, voorzitter raad van bestuur Huisartsenposten Rijnmond ondertekenen de intentieovereenkomst.

Huisartsenposten Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis tekenden op woensdag 6 februari een intentieovereenkomst om de samenwerking tussen de Huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH) nog verder te intensiveren. Heidi van den Brink, voorzitter raad van bestuur Huisartsenposten Rijnmond: “Al een aantal jaar staat samenwerking in de acute zorg op de agenda van Huisartsenposten Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis. Op dit moment wordt concreet samengewerkt om hier handen en voeten aan te geven.” Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis: “Het doel van de samenwerking is om uiteindelijk één balie voor spoed te realiseren. Voor de patiënt moet het acute zorgproces als één traject worden ervaren. Dit past ook bij de visie van het Maasstad Ziekenhuis om 24/7 spoedzorg op hoog niveau te leveren.”

Uitgangspunten voor de samenwerking

Uitgangspunt voor de samenwerking is één balie en één beoordeling voor patiënten die zich op eigen initiatief en zonder verwijzing melden voor spoedzorg (zelfverwijzers). Dit zorgt voor een betere doorstroming waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt om de juiste zorg te bieden door een huisarts of een medisch specialist. Hierdoor kunnen beide partijen efficiënter werken en de werkdruk verlagen maar wordt ook de patiëntveiligheid vergroot door betere afstemming en wachttijden verkort.

Binnenkort starten twee pilot projecten om te toetsen hoe invulling kan worden gegeven aan de samenwerking. De eerste pilot richt zich op gezamenlijke ontvangst van de zelfverwijzers, de tweede pilot gaat over de gezamenlijke invulling van de huisartsenspoedzorg. Beide pilots vinden plaats in de doordeweekse nachten, van maandag tot donderdag. Uiteindelijk resulteert dit in het omzetten van de intentieovereenkomst naar vaste afspraken voor samenwerking.