Zorgverzekeraars belonen Maasstad Ziekenhuis voor optimaliseren spoedeisende zorg

Het Maasstad Ziekenhuis heeft innovatieve afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Het bedrag dat het ziekenhuis ontvangt voor de geleverde spoedeisende zorg, hangt af van de kwaliteit van de zorg. Het aantal medische handelingen dat het ziekenhuis verricht is daarmee niet langer bepalend voor de hoogte van de vergoeding. “De kwaliteit van onze zorg is leidend. Wij zijn trots op deze innovatieve afspraken met CZ, Zilveren Kruis en VGZ over de continuïteit en kwaliteit van spoedeisende zorg. Wij richten ons op het gehele zorgproces van onze patiënten met een acute zorgvraag. Van binnenkomst op de afdeling Spoedeisende Hulp tot het moment dat de patiënt ons ziekenhuis weer verlaat.”, zegt Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, namens bovengenoemde zorgverzekeraars: “Wij zijn blij met de gemaakte afspraken. Onze verzekerden kunnen erop vertrouwen dat zij bij een acute zorgvraag uitstekend en op de juiste plek geholpen worden. Bijzonder is dat het ziekenhuis beloond wordt voor het verbeteren van de totale spoedzorg.”

Optimaliseren spoedeisende zorg regio
Met de bovengenoemde zorgverzekeraars is een aantal concrete afspraken gemaakt. Zo gaat het Maasstad Ziekenhuis de patiënten sneller helpen, de patiënttevredenheid verhogen en inzetten op een lager aantal ambulance ‘stops’ per jaar. Dit betekent dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat ambulances tijdelijk niet bij het ziekenhuis terecht kunnen en naar een ander ziekenhuis moeten rijden. Op deze manier werkt het ziekenhuis aan een betere toegankelijkheid voor zijn patiënten van de spoedeisende zorg in de regio. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met partners in de acute keten zoals de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond, de huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties.

Ambitie om acute zorg te garanderen
De beschikbaarheid van de acute zorg in Nederland staat onder druk door een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen en (op sommige momenten) bedden in het ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis herkent dit en neemt zijn verantwoordelijkheid hierin. Het ziekenhuis wil de beschikbaarheid van acute zorg kunnen garanderen. Dit gebeurt door onder andere te investeren in het opleiden van medewerkers en maatregelen te treffen om de doorstroming te verbeteren. Zo wordt de samenwerking met de huisartsenpost geïntensiveerd waardoor patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen.