Maasstad Ziekenhuis uitgeroepen tot excellent ziekenhuis door JCI

Het Maasstad Ziekenhuis is ontzettend trots dat kwaliteitsorganisatie Joint Commission International (JCI) het JCI-keurmerk met drie jaar heeft verlengd. De zorg voor onze patiënten is beoordeeld als kwalitatief zeer goed en veilig. Het ziekenhuis werd hiervoor gedurende een week door vijf internationale auditoren – inspecteurs – op zo’n 1.100 punten beoordeeld. Daarbij slaagde het volledig voor 97% van de punten en werd het ziekenhuis door de auditoren uitgeroepen tot excellent ziekenhuis. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur: “De missie van ons ziekenhuis is de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Daar zetten alle medewerkers zich elke dag met hart en ziel voor in. Om de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, hebben we gekozen voor de strenge eisen van JCI. We zijn enorm blij met de bevestiging dat de zorg voor onze patiënten ruimschoots aan die eisen voldoet.”

Het ziekenhuis werd een week lang uitgebreid onder de loep genomen door vijf internationale auditoren van JCI. Zij onderzochten de zorg volgens het principe ‘Tell me, show me’. Dit betekent dat de auditoren tientallen patiënten en medewerkers interviewen en aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen aan veel afdelingen van het ziekenhuis. Zij toetsen de directe zorg voor patiënten en ook alle andere zorg- en ondersteunende processen. Zoals de zorg op de OK’s en Intensive Care, het Brandwondencentrum, de Spoedeisende Hulp, verpleegafdelingen en poliklinieken. Maar ook of de patiëntendossiers op orde zijn, het onderhoud van medische apparatuur, het gebouw, de voedselveiligheid, schoonmaak en rampenparaatheid. Bij elke kwaliteitseis van JCI staat de patiënt centraal. Ook wordt beoordeeld hoe het ziekenhuis omgaat met continu verbeteren van de zorg en de ondersteunende processen. Door naar je resultaten te kijken en deze met elkaar te bespreken, ga je samen van goede zorg naar excellente zorg.
Medisch specialist Peter-Paul Coene, vertegenwoordiger vanuit de medische staf: “We hebben met deze erkenning als ziekenhuis weer een fantastische prestatie geleverd. Dit hebben we echt samen voor elkaar gekregen. We voldoen aan de hoge standaard van JCI, waarmee we aantonen dat we de beste zorg bieden aan onze patiënten. Daar doe je het als ziekenhuis natuurlijk allemaal voor.“


Foto: een volle zaal met medewerkers reageert uitgelaten op het moment dat de positieve uitslag bekend wordt gemaakt

Over JCI – wereldwijde kennisdeling en kwaliteitsbewaking
Het Maasstad Ziekenhuis heeft gekozen voor de strenge kwaliteit- en veiligheidseisen van JCI. JCI is een organisatie die door de World Health Organization (WHO) is erkend en wereldwijd zorginstellingen toetst op hun zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Het internationale karakter van JCI biedt het Maasstad Ziekenhuis aansluiting op een groot zorgnetwerk, dat mogelijkheden biedt voor kennisdeling en kwaliteitsbewaking. Met het JCI-keurmerk behoort het Maasstad Ziekenhuis tot de toonaangevende zorginstellingen in de wereld.
Het Maasstad Ziekenhuis behaalde op 5 juni 2015 – als eerste algemeen ziekenhuis in Nederland – in één keer het keurmerk van JCI. Wereldwijd lukt dat minder dan 5% van de ziekenhuizen die het keurmerk aanvragen. In Nederland hebben inmiddels meerdere academische en algemene ziekenhuizen de JCI-accreditatie behaald.