Binnen 1,5 jaar dekkend bereik voor het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO in de regio Rotterdam-Rijnmond

Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) geeft zorgprofessionals inzicht in uitbraken van infectieziekten en BRMO in de regio. Realtime en per zorginstelling, zodat men maatregelen kan nemen om verspreiding te voorkomen. Dit is belangrijk, omdat veel mensen zorg krijgen in verschillende zorginstellingen en thuis. Infectieziekten, zoals norovirus, schurft of BRMO reizen mee met patiënten en zorgmedewerkers en zorgen voor nieuwe zieken. MUIZ is sinds februari 2017 live en een jaar later is MUIZ tussentijds geëvalueerd. De evaluatie bevestigt: MUIZ heeft toegevoegde waarde. De bevestiging van wat ook in de praktijk wordt gezien, namelijk: een dekkend bereik in de regio en landelijke interesse. Ook Aafje profiteert van de toegevoegde waarde van MUIZ.

Een systeem als MUIZ is nieuw, er was nog geen systeem dat inzicht gaf in uitbraken van infectieziekten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO: voor antibiotica resistente bacteriën). Zorginstellingen zien nu van elkaar wat er speelt op dat gebied. Belangrijke conclusies uit de evaluatie: MUIZ is volgens de professionals gebruiksvriendelijk, het biedt het gewenste overzicht, zorgt voor een unieke samenwerking en is van toegevoegde waarde voor de bestrijding van uitbraken. Zonder dat het extra registratielast geeft. Jan Dijks, bestuurder ConForte: ‘In de evaluatie wordt de gebruiksvriendelijkheid goed beoordeeld, zo ervaren wij het ook in verpleeg- en verzorghuizen. Het levert zelfs tijdswinst op.

Impuls voor de volksgezondheid MUIZ is sinds februari 2017 live. In anderhalf jaar tijd zijn er ruim 100 uitbraken gemeld. In de evaluatie komt naar voren dat het Meldpunt waardevol is voor zorgprofessionals van ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en de GGD. Jan Groot, Afdelingshoofd GGD Rotterdam-Rijnmond: ‘Regionaal overzicht op uitbraken van infectieziekten en BRMO in het Meldpunt zorgt ervoor dat zorginstellingen tijdiger preventieve maatregelen nemen, zo worden er minder mensen ziek. Infectieziekten zijn voor kwetsbare mensen gevaarlijk. Ook voor zorginstellingen hebben uitbraken een grote impact. Naast zieke patiënten krijgen zij te maken met ziek personeel, extra werk en hoge (extra) kosten voor de bestrijding van een uitbraak. Het inzicht dat we door MUIZ krijgen is een mooie ontwikkeling voor de Publieke Gezondheid’.

Samenwerking MUIZ is gebouwd voor en door professionals van Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), ConForte, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg en de GGD’en Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Met de GGD Rotterdam-Rijnmond als trekker is de samenwerking opgebouwd. Naast de GGD zijn bijna 200 zorginstellingen aangesloten of voornemens om aan te sluiten. Dit zijn alle ziekenhuizen en 95% van de locaties verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wietske Vrijland, bestuurder Maasstad Ziekenhuis en bestuurslid SRZ: ’Samenwerken levert veel op voor patiëntveiligheid; infecties kunnen zo bestreden worden.’ In de regio Zuid-Holland Zuid en Zeeland is de ingebruikname ook in volle gang. Dit is belangrijk, want infecties beperken zich niet tot regiogrenzen.

Landelijk bereik
Door de intensieve samenwerking tussen de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, volgde Zuid-Holland Zuid in september 2017 met de implementatie van MUIZ. Onlangs heeft ook Zeeland MUIZ in gebruik genomen in hun regio.
Hoewel het initiatief in deze regio is ontstaan, wordt overal in het land de urgentie gevoeld onder professionals en bestuurders om samen te werken aan infectiepreventie en de bestrijding van infectieziekten en antibioticaresistentie.

Evaluatie
De evaluatie is uitgevoerd door afdeling Onderzoek & Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam en het projectteam MUIZ van de GGD Rotterdam-Rijnmond. In totaal ontvingen 193 MUIZ-gebruikers in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid een online enquête om deel te nemen aan de evaluatie. Ook zijn er kwalitatieve interviews gehouden met bestuurders van de aangesloten (zorg)instellingen.