Meer opnames in hete weken

Tijdens de hitte zijn er meer ouderen opgenomen op de Acute Zorg Afdeling van Aafje, die in het zorghotel bij het Maasstad ziekenhuis zit. De patiënten waren bijvoorbeeld gevallen, soms omdat ze verzwakt waren door de hitte.

De extra bedden voor uitgedroogde ouderen bij de Rotterdamse zorginstelling bleken niet nodig. Er werden geen patiënten doorverwezen uit het ziekenhuis om op deze afdeling aan te sterken. De ziekenhuizen waardeerden het wel zeer dat deze mogelijkheid werd geboden, zo meldt Aafje. ,,Ze wisten ons daardoor wel te vinden voor de opnames die we wel hebben gehad.’’

Het is bedoeld voor een kortdurend verblijf, waarbij een team van specialisten kijkt wat nodig is en een oplossing zoekt die bij de oudere past. Dit kan hulp thuis zijn, maar ook een verhuizing naar het verpleeghuis of revalidatiecentrum of hulp vanuit bijvoorbeeld de huisartspraktijk.