Maatregelen vanwege VRE-bacterie

Bij vijfentwintig (ex-)patiënten van het Maasstad Ziekenhuis is een VRE-bacterie aangetoond. Deze bacterie kwam aan het licht door het wekelijks onderzoek dat wij standaard doen bij patiënten die lang in het ziekenhuis liggen. Op dit moment zijn nog twee patiënten, die drager zijn van de VRE-bacterie, opgenomen in het ziekenhuis. We treffen de nodige voorzorgsmaatregelen zodat deze bacterie niet in de omgeving aanwezig blijft én niet wordt overgedragen. Naast het extra reinigen en desinfecteren van de omgeving, is een van de andere maatregelen het uitvoeren van een contactonderzoek conform de landelijke richtlijnen (zie uitleg hieronder). Alle getroffen maatregelen worden uit voorzorg uitgevoerd, voor de veiligheid van de patiënt. Patiënten en overige bezoekers kunnen het ziekenhuis veilig blijven bezoeken, zowel voor een polikliniekbezoek als voor een opname. Resistente bacteriën komen voor in alle ziekenhuizen, dus het is geen bijzondere situatie.

Contactonderzoek

Het contactonderzoek is bedoeld om vast te stellen of de betreffende patiënten de bacterie bij zich dragen. Het gaat om patiënten die op een kamer/afdeling hebben gelegen met een patiënt die drager is van de VRE-bacterie. Deze patiënten krijgen een kweekset thuisgestuurd, met de nodige informatie zodat zij de kweek zelf kunnen doen. Na het terugsturen van de kweekset duurt het ongeveer twee weken voordat de uitslag bekend is. Er wordt telefonisch contact opgenomen als blijkt dat een patiënt drager is van de VRE-bacterie. Patiënten bij wie de bacterie niet wordt aangetroffen, ontvangen een brief.

Isolatie en schoonmaak

De opgenomen patiënten, die drager zijn van de VRE-bacterie, worden volgens protocol in contactisolatie verzorgd. Daarbij gelden extra maatregelen op het gebied van hygiëne. Zodra een kamer vrij komt na ontslag van een patiënt met VRE, wordt deze – pas na grondige specialistische reiniging – weer vrijgegeven voor gebruik. De extra maatregelen maken deel uit van het protocol dat in ziekenhuizen geldt wanneer een resistente bacterie wordt gevonden.

Over VRE

De afkorting VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. Een enterokok is een bacterie die van nature bij mensen in de darm voorkomt. Gezonde mensen die een dergelijke bacterie bij zich dragen, ondervinden hier vrijwel nooit last van en worden er ook niet ziek van. De VRE-bacterie verdwijnt meestal vanzelf weer. Alleen bij verzwakte mensen kunnen enterokokken soms infecties veroorzaken. Behandeling is dan wel mogelijk, maar met zwaardere antibiotica. 

Vragen?

Voor vragen kunnen patiënten dagelijks contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie – op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 uur en 12:00 uur – via het telefoonnummer: (010) 291 11 00.

Zie voor meer informatie ook de meest gestelde vragen over VRE. Of beluister het radio interview met medisch specialist Jan den Hollander, die op eenvoudige wijze uitleg geeft over de VRE-bacterie.