Kankerpatiënten missen vast aanspreekpunt in ziekenhuis

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft in mei onderzoek gedaan naar ondersteunende kankerzorg. Meer dan 4300 (ex)kankerpatiënten hebben hun ervaringen ‘gedoneerd’. “Want zorg is méér dan alleen een medische behandeling”, aldus NFK. Vaak heeft een patiënt nog veel vragen en twijfels, tijdens en na de behandeling.

Uit de resultaten blijkt dat 72% van de (ex-)kankerpatiënten een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis heeft. Soms is dit een arts, in andere gevallen een verpleegkundige. Vierentwintig procent heeft geen vast aanspreekpunt. Ook zijn er veel verschillen gemeten tussen de verschillende soorten ziekenhuizen. Ook zijn de resultaten voor verschillende diagnoses erg uiteenlopend.

Kankerpatiënten willen één aanspreekpunt
Bijna alle patiënten lieten in het onderzoek weten wel graag één aanspreekpunt te hebben. Bij Stichting OOK bieden we daarom ondersteuningsconsulenten in de ziekenhuizen. Dit zijn speciaal daarvoor getrainde specialistisch verpleegkundigen. Ook is in Rotterdam een OOK Steunpunt waar patiënten en naasten terecht kunnen met vragen of voor een praatje. De OOK Wijzer online helpt bovendien mensen op weg met tips en advies op maat, zoals gespecialiseerde hulpverleners in de buurt.

Lees alle resultaten online
Bekijk de uitgebreide resultaten en een toelichting hierop, op de website van NFK. Of bekijk hier de beknopte factsheet voor meer inzichten en onderzoeksresultaten.

Wil je meer weten over de ondersteuning bij kanker die Stichting OOK biedt? Lees dan hier meer over ons.