Vegro en Welzorg versterken elkaar

Vegro en Welzorg, leveranciers van hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiels, gaan elkaar versterken. Vanaf 1 januari 2018 kiest Welzorg ervoor om zich te focussen op de levering van aangepaste hulpmiddelen via gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Ook autoaanpassingen en woningaanpassingen blijven een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Welzorg. Voor de uitleen van standaard hulpmiddelen en de winkels gaan Welzorg en Vegro een partnerschap aan. Welzorg draagt een groot deel van deze activiteiten over aan Vegro.

Vegro en Welzorg hebben een gezamenlijke kijk op de hulpmiddelenbranche. Het partnerschap tussen Vegro en Welzorg is aangegaan vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de levering van hulpmiddelen in de thuiszorg te professionaliseren. Vegro en Welzorg hebben daarnaast de ambitie de dienstverlening in de hulpmiddelenbranche te verbeteren. Ze slaan hiervoor de handen ineen en hebben de doelstelling de markt toegankelijker te maken.