Aafje Zorghotel, Antes, Maasstad Ziekenhuis en Hogeschool Rotterdam tekenen convenant over innovatie op de Zorgboulevard

v.l.n.r. de ondertekenaars de heer Buck (Aafje Zorghotel), mevrouw Van Bussel (Antes), mevrouw Goumans (Hogeschool Rotterdam) en de heer Dorresteijn (Maasstad Ziekenhuis)

Op donderdag 12 oktober 2017 werd het convenant ‘Innovatie op de Zorgboulevard’ ondertekend door Aafje Zorghotel, Antes, Maasstad Ziekenhuis en Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie en het Instituut voor Gezondheidszorg). De ondertekening van het convenant vloeit voort uit de intentie om op het gebied van opleiden en praktijkgericht onderzoek meer met elkaar samen te gaan werken en op elkaar af te stemmen.

Centrale thema’s die door alle partijen worden erkend zijn bijvoorbeeld de zorg voor en begeleiding van kwetsbare ouderen (niet alleen gericht op somatiek maar ook op het sociale en geestelijke welzijn), verslavingsproblematiek en onderzoek naar mogelijkheden voor nadere afstemming van elkaars activiteiten. Ook is de problematiek rondom werkgelegenheid onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan: hoe enthousiasmeren we hbo-V studenten om te kiezen voor de ouderenzorg en de psychiatrie, en hoe kunnen we inspelen op de tekorten aan zorgverleners die in de toekomst gaan ontstaan?

De ondertekenaars hebben aangegeven waarom zij het convenant belangrijk vinden. Voor Aafje Zorghotel is het van belang zich te richten op het samen ontdekken van de zogenaamde ‘next practice’ in plaats van alleen te streven naar het vinden van de ‘best practice’. Antes wil haar focus leggen op somatiek en kwetsbare ouderen en zich hier verder in specialiseren. Zowel Aafje Zorghotel als Antes zien het convenant als stap in de goede richting voor het bestrijden van de arbeidsmarktproblematiek. Het Maasstad Ziekenhuis ziet als opleidingsziekenhuis het convenant daarnaast als mogelijkheid om nog meer geïnteresseerden te bereiken. Tot slot leidt Hogeschool Rotterdam beroepsprofessionals op en doet tevens praktijkgericht onderzoek. Niet alleen studenten, maar ook docenten kunnen zich hiermee verrijken.

Alle partijen hopen dat het convenant zal bijdragen aan het verder uitbouwen van de bijzondere samenwerkingsmogelijkheden en daarmee aan cliëntgerichte zorg op de Zorgboulevard.