De Nierdialoog

De volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 18 oktober 2016. Het onderwerp van deze avond is: “Voorlichting Peritoneaal Dialyse”. De avond staat in het teken van de voorlichting over Peritoneaal Dialyse. Op de avond wordt informatie gegeven over deze behandeling en vertelt een patiënt over zijn/haar ervaringen met deze vorm van dialyse.

De avond maakt deel uit van twee avonden waarop voorlichting gegeven wordt over de verschillende vormen van dialyse. Voor de tweede avond, met als thema Centrumdialyse volgt een aparte aankondiging in het eerste kwartaal van 2017.

Nierdialoog is een bijeenkomst voor nierpatiënten, hun familieleden en nauw betrokkenen. Het geeft antwoord op veel meer dan alleen medische vragen. Het biedt ruimte om ervaringen, gevoelens en informatie uit te wisselen. Tijdens de bijeenkomst zijn onder andere aanwezig: een nefroloog, de coördinator voorbereiding transplantatie, verpleegkundigen, diëtiste, maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige, om uitleg en advies te geven. Verder is op deze avond een afvaardiging aanwezig van de nierpatiëntenvereniging-Rijnmond (NPVR). Zij bieden informatie rondom de activiteiten van de vereniging.

Kortom

Nierdialoog       : dinsdag 18 oktober 2016

Thema              : Voorlichting Peritoneaal Dialyse

Locatie             : Maasstad Zaal, Maasstad Ziekenhuis.

Aanvang           : 19:30 – 21:00uur

Toegang           : gratis

Inschrijving       : 010-291 3060 of secdia@maasstadziekenhuis.nl